Links
Blue Water offices
Inco terms - English
Inco terms - Dansk
Status
Information 25-06-2018 - EU road tax


Bemærk venligst at EU road tax taksterne er ændret fra 1. juli 2018, idet Tyskland kraftigt udvider det vejnet der er belagt med ”maut” (vejskat).

Blue Water Shipping A/S justerer kapacitetstillægget (LOC) til 8,5 % gældende fra 1. august 2018.

Fra samme dato indføres et Parkeringstillæg på 3,5% grundet de nye regler, Folketinget har vedtaget.

Se venligst www.bws.dk for flere oplysninger eller ring til jeres sædvanlige kontaktperson.
Please note that the EU Road Tax tariff has changed as of 1 July 2018 due to Germany’s heavy extension of the road network subject to “maut” (road tax).

Blue Water Shipping A/S will adjust the LOC (Lack of Capacity) Surcharge to 8.5% with effect from 1 August 2018.

As from the same date, a Parking Surcharge of 3.5% will be introduced due to the new regulation passed by the Parliament.

For further information, please see www.bws.dk or call your Blue water contact
Information 20-06-2018 - EU road tax ændring per 1. juli 2018.

De tyske myndigheder udvider antallet af kilometer for den vejskatpligtige maut fra cirka 15.000 km til mere end 55.000 km.

Vi har beregnet af det er nødvendigt at hæve taksten for minimum forsendelser til kr 45 og de øvrige EU Road tax takster for transporter til og fra Tyskland med 11,5 %.

Eneste påvirkning af transit taksterne er at vi hæver minimum til Holland, Belgien og Luxembourg til samme niveau som Tyskland.

De nye takster kan hentes på www.bws.dk


Log in
Username:
Password: