Links
Blue Water offices
Inco terms - English
Inco terms - Dansk
Status
Justering af EU road tax per 1. januar 2020.

Alle udgifter der betales til maut, vejskat, motorvejsafgifter i de europæiske lande er samlet i tillægget, ”EU road tax”.


De enkelte lande foretager løbende store og små justeringer af disse udgifter der skal medvirke til at forbedre vejnettet.


Sidste gang vi ændrede vore priser var den 1 januar 2019, i forbindelse med at Tyskland hævede maut-satser med kraftige stigninger.


Denne gang er der tale om få og mindre justeringer:
- Danmark er sammen med bl. a. Holland og Luxembourg medlem af Eurovignette samarbejdet. Prisen er i 2019 sat op fra € 8 per dag til € 12 per dag.
- Østrig har hævet taksterne fra 1. januar med 5-6 procent samt en ekstra stigning (20,3%) på den vigtige transit strækning til Italien.


Konsekvensen af disse justering betyder at EU road tax gebyret stiger med 2-3 procent på landene, Benelux, Østrig og Italien.


De nye takster vil være tilgængelige på hjemmesiden fra den 11. november 2019.


Road Tax adjustment effective from 1 January 2020


The EU Road Tax comprises all charges paid for Maut, road tax and toll in the European countries.


The individual countries currently make minor and major adjustments of these charges which contribute to upgrading the road network.


Last time we changed our prices was on 1 January 2019 in connection with Germany’s heavy increase of its Maut tariff.


This time there will be few and minor adjustments:
- Denmark is, together with Holland and Luxembourg among others, a member of the Eurovignette cooperation. In 2019 the price increased from € 8 per day to € 12 per day.
- Austria has increased the rates by 5-6 percent as from 1 January and has introduced an additional increase (20.3%) on the important transit distance to Italy.


The consequence of these adjustments means that the EU Road Tax will increase by 2-3 percent for the Benelux countries, Austria and Italy.


The new charges are available on our homepage after the 11th November 2019.
Log in
Username:
Password: